Sut I Ddewis Y Gwyliad Android Gorau I Chi

Beth yw'r oriorau Android gorau y gallwch eu prynu? Rwy'n dweud hyn oherwydd y rhan fwyaf o'r amser mae mor anodd i berson benderfynu pa un yw'r un iawn iddyn nhw. Felly, mae'r erthygl hon yn mynd i roi rhai syniadau da i chi amdani.

Mae yna lawer o wahanol fodelau gwylio Android ar gael heddiw. Ond, dim ond os oes gennych chi'r gyllideb sydd ganddyn nhw y gallwch chi ddewis ohonyn nhw. Gallwch chi fynd gyda'r rhai rhatach, sydd ar gael yn y farchnad. Ond, nid oes ganddyn nhw'r swyddogaeth y byddai ei hangen arnoch chi mewn gwirionedd. Fel rheol, nid yw'r gwylio hyn yn perfformio'n dda ac nid ydyn nhw'n gweithio mewn ffordd rydych chi'n ei disgwyl.

Nawr, gyda'r Android Wear 2, rydych chi'n mynd i gael y nodweddion gorau sydd eu hangen arnoch chi. Y peth gorau am hyn yw y bydd yn caniatáu ichi wisgo'ch oriawr ar eich arddwrn neu ar eich bys. Bydd hyn yn eich galluogi i gael yr holl ymarferoldeb sydd ei angen arnoch ar yr un pryd.

Y peth gorau am y Android Wear 2 yw y bydd yn rhoi'r cysur sydd ei angen arnoch chi wrth ei wisgo. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cadw mewn cof y dylech chi fod yn gyffyrddus yn ei wisgo oherwydd fel arall, ni fyddwch chi'n gallu ei gadw ar eich corff am hir. Felly, cofiwch y dylech brynu Gwyliad Android sydd wedi'i gynllunio i ffitio'ch corff yn iawn.

Os ydych chi am gael yr oriawr Android orau sy'n mynd i ffitio i'ch cyllideb, yna dylech chi brynu'r Samsung Gear Live. Dyma'r diweddaraf ym mhob oriawr android heddiw. Mae'n un o'r oriorau mwyaf fforddiadwy y gallwch eu prynu oherwydd ei nodweddion gwych.

Y nodwedd orau sydd gan yr oriawr hon yw mai gwyliadwriaeth Google Fit ydyw. Mae ganddo'r gallu i olrhain eich lefel gweithgaredd corfforol. Mae hyn yn bwysig iawn i bobl sy'n edrych i gadw golwg ar eu lefelau gweithgaredd.

A chan mai hwn yw'r Google Watch, yna mae'n mynd i roi'r nodwedd Google Now i chi. Mae hyn yn caniatáu ichi ateb eich galwadau ffôn hyd yn oed heb ddal y ffôn yn eich llaw.

Pan fyddwch chi'n edrych i brynu'r oriawr Android orau, bydd angen i chi ystyried yr hyn rydych chi am ei gael ohono. Ar ôl i chi wybod beth rydych chi am ei gael ohono, yna byddwch chi'n gallu dod o hyd i'r un gorau sy'n iawn i chi.

Rheswm arall y byddwch chi am ystyried pa fath o Android Watch rydych chi am ei brynu yw'r sgrin. Mae hyn oherwydd bod rhai gwylio sy'n cael eu gwneud i gael sgrin fach ac mae yna rai eraill sydd â sgrin fawr. Y rheswm y mae angen i chi ystyried hyn yw efallai na fyddwch chi eisiau oriawr sydd â sgrin fach os ydych chi'n edrych i'w chario gyda chi ym mhobman.

Os nad ydych chi am gario'ch oriawr gyda chi ym mhobman, yna efallai yr hoffech chi edrych ar sgrin fawr i'w gwylio. Mae hyn oherwydd efallai y gwelwch fod yr oriawr hon yn fwy cyfforddus i'w chael ar eich corff.

Ar ôl i chi ystyried yr holl bethau hyn, yna gallwch ddewis pa fath o oriawr rydych chi ei eisiau. i chi'ch hun.

Gallwch hefyd sicrhau eich bod chi'n prynu oriawr android sydd â'r holl nodweddion rydych chi eu heisiau arni. Oherwydd hyn, byddwch chi'n gallu prynu'r un gorau i chi.

Yr unig reswm na fyddwch chi'n gallu prynu'r Gwyliad Android gorau yw os ydych chi'n chwilio am un nad yw wedi'i wneud ar gyfer eich math o gorff. Mewn gwirionedd, bydd llawer o bobl yn mynd gyda'r oriawr rataf oherwydd eu bod eisiau cael rhywbeth rhad a pheidio â chael yr ansawdd uchaf posibl.